Make your own free website on Tripod.com

animasi bunga Maklumat Asas Sekolah animasi bunga

Visi dan Misi Sekolah

 

 

Visi

Melahirkan insan yang berilmu, kreatif, berpotensi, bertanggungjawab dan berakhlak mulia.

 

 

Misi

Bertekad dan berusaha mengembangkan kecemerlangan sekolah dalam bidang Kurikulum dan Kokurikulum. Melahirkan murid yang sentiasa berbudi pekerti, bersahsiah tinggi dan bersedia menghadapi cabaran untuk masa hadapan seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Negara.

Balik semula ke atas

 

 

Bilangan Guru dan Kakitangan Sokongan Sekolah

Bilangan guru: 25 orang

Bilangan kakitangan sokongan: 9 orang

Balik semula ke atas

 

 

Bilangan Pelajar Sekolah

 

Bil.Kelas

Bil Murid

Pra Sekolah

1

25

Tahun 1

2

49

Tahun 2

2

52

Tahun 3

2

55

Tahun 4

2

42

Tahun 5

2

50

Tahun 6

2

50

Jumlah

13

324

Balik semula ke atas

 

 

Sejarah Sekolah

Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kalumpang ditubuhkan pada pertengahan tahun 1930an dengan nama “WAH CHIAU” dan terletak di Pekan Lama Kalumpang. Mulai 1960an nama sekolah ditukarkan dari Sekolah Cina Kampung Baru Kalumpang ke SRJK (C) Kalumpang, Hulu Selangor. Pada November 1992, tugas Encik Lok Khuan Chan sebagai Guru Besar Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kalumpang telah diambil alih oleh Cik Tai Ah Eng. Cik Tai Ah Eng telah bertugas sebagai Guru Besar SJK (C) Kalumpang sehingga Jun 1994. Encik Hoo Kun You menjadi Guru Besar SJK (C) Kalumpang dari tahun 1994 ke tahun 1997. Kemudian Encik Phang Ah Te telah mengambil alih tugas Encik Hoo Kun You dan menjadi Guru Besar SJK (C) Kalumpang dari tahun 1998 ke tahun 2002. Puan Yong Siong Yeen telah bertugas sebagai Guru Besar SJK (C) Kalumpang pada tahun 2003 hingga sekarang.

Balik semula ke atas

 

 

Lokasi Sekolah

Lokasi Sekolah

Balik semula ke atas

 

 

Pelan Sekolah

Pelan Sekolah

Balik semula ke atas