Make your own free website on Tripod.com

muzik bar

Lagu Sekolah

Aku mencintai sekolah Kalumpang,
Ia merupakan pengasuh anak kami,
Aku mencintai sekolah Kalumpang,
Ia merupakan buaian kami.

Alam sekitarnya sunyi dan segar,
Suara bacaan itu jelas kedengaran,
Berdedikasi, ampun maaf, gagah berani
dan ketabahan hati, adalah amalan
sekolah ini.

Cita-cita yang ditegakkan menjadi pedo-
man,
Kearah mencapai matlamat pembelajaran.
Kami hendaklah berkhidmat kepada
masyarakat,
Kami hendaklah menjadi kebanggaan
sekolah.

Jika anda tidak boleh memainkan lagu sekolah ini, sila muat turun plug-in. Masalah ini adalah disebabkan Web Brosers yang digunakan.