Make your own free website on Tripod.com

Takwim Sekolah

pink bar

Minggu

Tarikh

Program Tiga Bahasa

Tindakan Utama/Aktiviti

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.2006

06.01.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu

Permulaan

Persekolahan

 

 

 

 

1. 27.12.2005 : Gotong-royong.

2. 30.12.2005 : Pendaftaran murid  tahun 1

3. Persediaan senarai nama kelas,

    jadual tugasan , AJK kelas dan 

    mengemaskan bilik darjah.

4. Menubuh J/K pengawas dan

    perpustakaan.

5. Merancang aktiviti ko-ku.

6. Penyusunan barisan perhimpunan.

7. Mesyuarat AJK Kurikulum.1/2006

 

 

 

2

 

 

09.01.2006

13.01.2006

 

 

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

 

1. J/K pengawas dan perpustakaan

    mula berkhidmat.

2. Menyempurnakan butir-butir

    murid-murid Tahun 1.

3. Urusan kelas tambahan.

 

 

3

 

 

 

 

16.01.2006

20.01.2006

 

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

 

1. Pemeriksaan rancangan tahunan.

2. Urusan papan buletin.

3. Pertandingan tulisan kaligrafi

    sempena sambutan Tahun Baru.

 

4

 

 

23.01.2006

27.01.2006

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Ujian percubaan murid-murd

    Tahun 6. ( BM / BC / BI )

2. Pertandingan kebersihan kelas dimulakan

3. Kelas tambahan PIBG dimulakan.

4. Pendaftaran UPSR.

 

5

 

 

30.01.2006

03.02.2006

 

Minggu

Bahasa Melayu

 

1. Urusan taman Sains.

2. Menyediakan jadual penentuan ujian.

3. Menyediakan kertas ujian.

4. Urusan analisa buku kedatangan murid.

 

6

 

 

 

06.02.2006

10.02.2006

 

 

Minggu

Bahasa

Inggeris

1. Menyerahkan JPU kepada GPK 1.

2. Mengedarkan JPU kepada murid.

3. Menyerah kertas soalan ujian

    penulisan. ( 1.1 )

 

7

 

 

 

 

13.02.2006

17.02.2006

 

 

 

Minggu

Bahasa Inggeris

 

 

1. Menyerah kertas soalan ujian

    sumatif. ( 1.1 )

2. Pertandingan bertulis B.M.(1 - 6)

3. Pemeriksaan kertas ujian .(Pen.)

 

 

8

 

 

 

20.02.2006

24.02.2006

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

1. Ujian penulisan BM / BC.( 1.1 )

2. Pemeriksaan kertas ujian .

   ( Sumatif )

 

 

9

 

 

 

27.02.2006

03.03.2006

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

1. Ujian sumatif.( 1.1 )

2. Urusan analisa buku kedatangan

    murid.

 

 

10

 

 

 

06.03.2006

10.03.2006

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Pertandingan pengetahuan Am.

 

 

 

 

11.03.2005  -  19.03.2005 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2006

24.03.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

 

 

 

1. Pertandingan bertulis dalam B.C.

    Thn.1 - 6.

2. Pemeriksaan kertas ujian kelas

    tambahan ( GPKKK ).

3. Guru berkenaan mengedarkan

    jadual penentuan ujian kepada

    murid.

4. Mesyuarat AJK Kurikulum.2/2006

5. Guru kelas menyerahkan laporan

    analisa keputusan kelas.

 

 

 

12

 

 

 

 

 

27.03.2006

31.03.2006

 

 

 

Minggu

Bahasa

 Inggeris

 

1. Mesyuarat guru.

2. Urusan buku kedatangan murid.

3. Ujian kelas tambahan sesi petang.

4. Menyediakan JPU .

5. Menyediakan kertas ujian.

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

03.04.2006

07.04.2006

 

 

 

 

 

Minggu

Bahasa

Inggeris

 

 

1. Pertandingan syarahan B.C.

    ( Tahun 4 - 6. )

2. Menyerah kertas soalan ujian

    penulisan. ( 1.2 )

3. Menyerahkan JPU kepada GPK 1.

4. Mengedarkan JPU kepada murid.

 

 

14

 

 

 

10.04.2006

14.04.2006

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

1. Menyerah kertas soalan ujian

    sumatif. ( 1.1 )

2. Pemeriksaan kertas ujian .(Pen.)

 

 

15

 

 

 

17.04.2006

21.04.2006

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

1. Ujian penulisan BM / BC.( 1.2 )

2. Pemeriksaan kertas ujian .

   ( Sumatif )

 

 

16

 

 

 

24.04.2006

28.04.2006

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Urusan buku kedatangan murid.

2. Ujian sumatif.( 1.2 )

 

 

 

17

 

 

 

01.05.2006

05.05.2006

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Pertandingan melukis ( Thn.1-6 )

 

 

 

 

18

 

 

 

08.05.2006

12.05.2006

 

Minggu

Bahasa

Inggeris

 

1. Pertandingan syarahan B.M.

   ( Tahun 4 & 5 )

 

 

 

19

 

 

 

15.05.2006

19.05.2006

 

Minggu

Bahasa

Inggeris

 

1. Perayaan Hari Guru.

2. Guru kelas menyerahkan

    laporan analisa keputusan kelas.

 

 

 

20

 

 

 

 

 

22.05.2006

26.05.2006

 

 

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

 

1. Urusan buku kedatangan murid.

2. Pemeriksaan buku kedatangan

    murid.

3. Mengedarkan kad laporan

    kemajuan murid.

 

 

27.05.2006  - 11.06.2006     CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

21

 

 

 

12.06.2006

16.06.2006

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

1. Pertandingan membina ayat

    & mengarang dalam B.M.

   ( Thn. 1 - 6 )

 

 

22

 

 

 

19.06.2006

23.06.2006

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Pertandingan menyanyi Thn.1-5.

2. Mesyuarat AJK Kurikulum.3 / 2006

 

 

 

23

 

 

 

26.06.2006

30.06.2006

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Urusan buku kedatangan murid.

2. Pertandingan Matematik Thn.1-6.

3. Menyediakan JPU & kertas ujian.

 

 

24

 

 

 

 

03.07.2006

07.07.2006

 

 

Minggu

Bahasa

Inggeris 

 

 

1. Pertandingan bercerita B.C.

    Thn.1 - 3.

2. Menyerah kertas soalan ujian

    penulisan. ( 2.1 )

3. Mengedarkan JPU kepada murid.

 

25

 

 

 

 

10.07.2006

14.07.2006

 

 

 

Minggu

Bahasa Inggeris

 

 

1. Mesyuarat guru.

2. Pemeriksaan kertas ujian.(Pen.)

3. Menyerah kertas soalan ujian

    sumatif. ( 2.1 )

4. Hari ulangtahun sekolah ( 15/7 ).

 

 

26

 

 

 

17.07.2006

21.07.2006

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

1. Ujian penulisan BM / BC.( 2.1 )

2. Pemeriksaan kertas ujian.

    ( Sumatif )

 

 

27

 

 

 

24.07.2006

28.07.2006

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

1. Ujian sumatif.( 2.1 )

2. Urusan analisa buku kedatangan

    murid.

 

 

28

 

 

 

31.07.2006

04.08.2006

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Pertandingan membina ayat &

    mengarang dalam B.C.

    ( Tahun 1 - 6 )

 

 

29

 

 

 

07.08.2006

11.08.2006

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Pertandingan bercerita B.I.

    ( Tahun 3 - 5 )

 

 

30

 

 

 

 

 

14.08.2006

18.08.2006

 

 

 

 

 

Minggu

Bahasa

Inggeris

 

 

 

1. Guru kelas menyerahkan laporan

    analisa keputusan kelas.

2. Pertandingan bercerita dalam

    B.M. ( Tahun 2 & 3 )

3. Pertandingan menyanyi dalam

    B.M. ( Tahun 1 )

 

 

19.08.2006  - 27.08.2006      CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.2006

01.09.2006

 

 

 

 

 

 

Minggu

Bahasa

Inggeris

 

 

 

1. Menyediakan kertas ujian kelas

    tambahan sesi petang.

2. Guru berkenaan mengedarkan

    jadual penentuan ujian kepada

    murid.

3. Urusan buku kedatangan murid.

4. Menyediakan pusat peperiksaan

    UPSR.

 

 

32

 

 

 

04.09.2006

08.09.2006

 

 

 

 

UPSR

 

 

1. Peperiksaan UPSR .

   ( 4/9 、5/9 、6/9 )

2. Pemeriksaan kertas ujian kelas

    tambahan ( GPKKK ).

 

 

33

 

 

 

11.09.2006

15.09.2006

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

1. Pertandingan membina ayat dalam

    B.I. Thn 5 & 6 .

2. Ujian kelas tambahan sesi petang.

 

 

34

 

 

 

18.09.2006

22.09.2006

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

1. Menyediakan JPU ujian penggal.

2. Menyediakan kertas soalan.

3. Hari Sukan.

 

 

35

 

 

 

25.09.2006

29.09.2006

 

 

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Mengedarkan JPU kepada murid.

2. Menyerah kertas soalan ujian

    penulisan. ( 2.2 )

3. Urusan buku kedatangan murid.

 

 

36

 

 

 

 

 

02.10.2006

06.10.2006

 

 

 

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

 

1. Menyerah kertas soalan ujian

    sumatif. ( 2.2 )

2. Pemeriksaan kertas ujian.(Sumatif)

3. Ujian penulisan BM / BC/ BI.( 2.2 )

4. Pertandingan syarahan B.M.(Tn. 6)

 

 

37

 

 

09.10.2006

13.10.2006

 

Minggu

Bahasa

Inggeris

 

1. Mesyuarat guru.

2. Ujian sumatif.( 2.2 )

3. Mesyuarat AJK Kurikulum.4/2006

 

 

 

38

 

 

 

 

 

16.10.2006

20.10.2006

 

 

 

 

 

Minggu

Bahasa

Inggeris

 

 

1. Perayaan kanak-kanak.

2. Pertandingan menyanyi ( Thn.6 )

3. Mengambil gambar kelas dan

    murid tahun 6.

4. Pemilihan tokoh murid dan

    ketua pengawas.

 

 

39

 

 

 

 

23.10.2006

27.10.2006

 

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

 

1. Pertandingan bercerita B.I (Thn.6)

2. Ketua-ketua panitia menyerahkan

    laporan mesyuarat tahunan

    kepada GPK 1.

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

30.10.2006

03.11.2006

 

 

 

 

 

Minggu

Bahasa Cina

 

 

 

1. Mengemaskinikan alat-alat ABM.

2. Menyediakan kad laporan

    kemajuan murid.

3. Guru kelas menyerahkan laporan

    keputusan kelas.

4. Urusan buku kedatangan murid.

 

 

41

 

 

 

 

06.11.2006

10.11.2006

 

 

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Mengedarkan kad laporan

   penilaian kemajuan murid.

2. Menyempurnakan sijil tamat

   persekolahan murid tahun 6.

3. Memulangan buku-buku SPBT.

 

 

 

42

 

 

 

 

 

13.11.2006

17.11.2006

 

 

 

 

Minggu

Bahasa

Melayu

 

1. Upacara tamat persekolahan dan

    penyampaian hadiah.

2. Urusan penamatan persekolahan.

3. Urusan analisa buku kedatangan

    murid.

 

 

18.11.2006  - 01.01.2007    CUTI AKHIR TAHUN